Zavřít stránku

Aktuality

Aktuality

<< < 2 3 4 5 6 > >>

Výcvikový kurz TKP má akreditaci u MPSV

akreditovaný MPSV ČR se zaměřením na krizovou pomoc obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým a osobám ohroženým domácím násilím.

V prvním čtvrtletí tohoto roku přijala DONA linka 1211 volání, z nichž 627 mělo charakter konzultace závažného problému a více než 54 % z nich se týkalo problematiky domácího násilí.

Před osmnácti lety, 4. září 1991, vznikl Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů.

Komentář
k analýze dat „Vykázání / zákaz vstupu v ČR“ v roce 2008

Sledované období: 1.1. – 31.12. 2008
Celkem vykázání: 679 ( v roce 2007 – 862)

Vykázání v ČR je nově upraveno s platností od 1. 1. 2009 v zákonu č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, konkrétně v §§ 44 až 47 „Oprávnění vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí“.

Ve středu 3. října 2008 ráno nastoupila konzultantka DONA linky na směnu jako na každou jinou. Převzala pracoviště od předcházející služby, nic mimořádného se nedělo. Mezi prvními se v ten den dovolala na DONA linku mladá žena, která pravidelně kontaktuje několik dalších linek důvěry a svěřuje své starosti o kamarádku a o problémy soužití lidí v nájemním domě.

Datum 11. září 2001, pro celý svět a USA navždy spojené s útokem na světové obchodní centrum, se shodou okolností zároveň stalo i dnem zahájení provozu české celostátní DONA linky - telefonické linky pomoci specializované na domácí násilí.

<< < 2 3 4 5 6 > >>