Zavřít stránku

Aktuality

Aktuality

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Praha, březen 2016 – Evropská Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 je v České republice provozována Bílým kruhem bezpečí od ledna 2015. Během prvního roku poskytla nová, pro volající bezplatná, Linka v nonstop provozu 3 701 konzultací, z toho více než ¾ volajících tvořily ženy. Počet přijatých volání na nonstop pracovišti Bílého kruhu bezpečí tak vzrostl okamžitě o 100 %.

1. ledna 2016 oslavila linka pomoci 116 006 první rok své existence. Obětem kriminality a domácího násilí nabízí pomoc v nepřetržitém provozu. Volání je bezplatné.

Tel. linka pomoci pro oběti kriminality a domácího násilí byla představena v TV Blesk.

Hlavní pracovní náplní je zajištění nepřetržitého provozu linky telefonické krizové pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006. Nástup možný od 1. 6. 2015.

Zajímavá tendence se projevila při bližším pohledu na statistické údaje o volání na DONA linku v roce 2014. Více než 15 % volajících osob, které řešily problém domácího násilí, udávalo, že tento stav trvá v rozmezí 7 – 12 měsíců.

V loňském roce přijali konzultanti linky celkem 3 306 volání. V loňském roce přijali konzultanti linky celkem 3 306 volání. Linku kontaktovaly častěji ženy, celkem v 86 % případů. U hovorů s tematikou domácího násilí je procento volajících žen ještě o něco vyšší, celkem tvoří 88 % volajících právě ženy. Z klientů, kteří uvedli místo, odkud volají, bylo 484 z území hl. m. Prahy (to je 14,6 % ze všech volání).

V sobotu 29. listopadu byl zahájen kurz telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí. Studijní skupinu tvoří čtrnáct posluchaček a jeden posluchač. Část již má zkušenosti z práce na linkách důvěry nebo z práce v BKB. Hned na úvod jim lektoři Bc. Lucie Hermánková a vedoucí nonstop linky Vlastimil Zima zprostředkovali modelový hovor, při kterém si účastníci kurzu uvědomili potřebnost odborné přípravy nejen v oblasti techniky hovoru, ale zejména ve sféře právních informací.

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
ve spolupráci se Společenstvím pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci pořádá
VÝCVIKOVÝ KURZ TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI
akreditovaný MPSV ČR se zaměřením na pomoc obětem násilí, trestných činů, svědkům, pozůstalým a osobám ohroženým domácím násilím

Dnes je to přesně 13 let od chvíle, kdy se na DONA linku pro oběti domácího násilí dovolala první klientka. Od té doby má naše linka za sebou dlouhý kus cesty. Tým 28 školených konzultantů už vyřídil přes 47 000 volání. Jen za minulý rok přijala Dona linka 3 562 telefonátů. A pokračujeme dál: od 1. 1. 2015 linka Dona přejde pod bezplatnou evropskou harmonizovanou linku 116 006 pro lidi, ohrožené domácím násilím, a oběti násilných trestných činů.

Český telekomunikační úřad přidělil Bílému kruhu bezpečí oprávnění využívat evropské harmonizované číslo 116 006.

<< < 1 2 3 4 5 > >>