Zavřít stránku

Aktuality

Aktuality

<< < 1 2 3 4 5 > >>

DONA linka přijala v prvním pololetí roku 2014 přesně 1697 volání.

Dalším důležitým krokem při realizaci projektu podpořeného Norskými fondy „První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím“ je rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o udělení oprávnění využívání čísla 116 006.

Fotografie z podpisu smlouvy mezi Bílým kruhem bezpečí a Nadací Open Society Fund. Zleva Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka BKB a Miroslav Fehér, manažer projektu „První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím“ podpořeného z prostředků Norských fondů. Projekt byl zahájen 1.7.2014 a realizace potrvá 22 měsíců.

Bílý kruh bezpečí připravuje realizaci projektu První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím, který od 1. července 2014 do 30. dubna 2016 podpoří grantem Nadace Open Society Fund a Norské fondy.

Konzultanti DONA linky stále častěji reagují na zoufalá volání rodičů, kteří hledají pomoc při řešení konfliktních situací při péči o děti.

Bílý kruh bezpečí uzavřel pro letošní rok, po dobrých zkušenostech z předchozího roku, supervizní kontrakt k externí týmové a případové supervizi v týmu konzultantů DONA linky a linky NONSTOP BKB.

V uplynulém měsíci se o činnost DONA linky zajímaly redakce Harpers Bazaar, TV Óčko a časopisu Týden.

Jedním z častých problémů, který řeší konzultanti DONA linky s volajícími je výživné pro jejich blízké.

Co je důvodem neoznámování často závažných trestných činů, jako například znásilnění, loupež, domácí násilí? Oběti skryté kriminality v průzkumech napříč Evropou shodně uvádějí, že to jsou strach z pachatele, obavy z velkého průlomu do soukromí, nemožnost kontroly nad procesem objasňování trestného činu, předchozí špatná zkušenost s prvním kontaktem na policii, pochybnosti o zadostiučinění ve formě náhrady škody a odpovídajícho trestu. Znamená to, že oběti postrádají garanci bezpečí, ochrany, dostatečné informovanosti a satisfakce. V loňském roce se v ČR zvýšil počet oznámených trestných činů o 7 procent. Za každým z nich je minimálně jedna oběť, ale také minimálně jeden neoznámený trestný čin.

Bílý kruh bezpečí zpracoval pro širokou veřejnost přehled nejdůležitějších změn, ke kterým došlo od 1. ledna 2014. Jejich uplatnění v konkrétních případech lze konzultovat v kterékoliv poradně Bílého kruhu bezpečí s odborníky. Příjem v poradně je bez objednání (pokud není uvedeno jinak) a služby jsou poskytovány bezplatně.

<< < 1 2 3 4 5 > >>