Zavřít stránku

Nový výcvikový kurz pro absolventy TKI

Bílý kruh bezpečí a Linka pomoci obětem
(kriminality a domácího násilí)
otevírají nový výcvikový kurz pro absolventy TKI
 

Rozsah a délka:      54 hodin, duben – květen 2018 (48 hodin akreditace MPSV)

Cena:                       10 000,- Kč

Podmínkou přijetí do kurzu je absolvování akreditovaného kurzu TKI 150h

Harmonogram kurzu:

7. - 8. 4. 2018 (so, ne) 9-18 hod.

téma: Bílý kruh bezpečí, Linka 116 006, principy pomoci a zásady vedení hovoru, zvlášť zranitelné oběti, domácí násilí, metoda SARA DN, typologie oběti, rozpoznání rizik

28. 4. 2018 (so) 9-18 hod.

téma: trestně právní minimum, tematické modelové hovory

2. 5. 2018 (st) 16-19 hod. – tematické modelové hovory
12. – 13. 5. 2018 (so, ne) 9-18 hod.

téma: občanskoprávní minimum, nebezpečné pronásledování a vyhrožování, náhrada škody, nemajetková újma, peněžitá pomoc státu

16. 5. 2018 (st) 16-19 hod. – modelové hovory z praxe Linky 116 006
23. 5. 2018 (st) 16-19 hod. – modelové hovory z praxe Linky 116 006
2. 6. 2018 – vyhodnocení a závěrečná zkouška

Úspěšným absolventům nabídne Bílý kruh bezpečí:

  • zajímavou práci na specializované nonstop lince telefonické krizové pomoci 116 006
  • pracovně právní vztah formou PS, DPČ nebo DPP (min. tři služby měsíčně) a odpovídající odměnu
  • místo v mezioborovém týmu zkušených odborníků, supervize a bezplatné interní specializační výcviky
  • po odpracování min. 1 roku na Lince pomoci obětem vrácení 50% z ceny výcvikového kurzu
  • předpokladem pro práci na lince je ukončená VŠ event. VOŠ (v oborech právo, psychologie, sociální práce) a trestní bezúhonnost

Přihlášku najdete ke stažení naleznete zde: www.bkb.cz/pro-odborniky/kurzy

Kontakt: 116006@bkb.cz                                  

Uzávěrka přihlášek:   30. 3. 2018