Zavřít stránku

Akreditace pracoviště

DONA linka

nonstop linka pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím


Od 1. 1. 2007 jsou na DONA lince uplatňovány Standardy kvality sociální služby (viz Veřejný závazek na stránkách provozovatele DONA linky www.bkb.cz). DONA linka je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách (viz Registr poskytovatelů sociálních služeb na stránkách www.mpsv.cz)

DONA linka byla v době od 19. 8. 2005 do 31. 12. 2006 akreditována Českou asociací pracovníků linek důvěry (www.capld.cz)