Zavřít stránku

Projekt „Domácí násilí“

DONA linka je součástí společného projektu „Domácí násilí“ Bílého kruhu bezpečí, občanského sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti, a Philip Morris ČR, akciové společnosti.
Linka pomoci osobám ohroženým domácím násilím je první službou tohoto druhu fungující celostátně na území České republiky. Zahájení jejího nepřetržitého provozu 11. 9. 2001 je považováno za první krok při vytváření systému adekvátní reakce na tak závažný jev, jakým domácí násilí bezesporu je.
 

Projekt „Domácí násilí“ je jedinečný už svého vzniku

S myšlenkou sociálně investovat do nepopulárního tématu, jakým domácí násilí před pěti lety v ČR bylo, přišel komerční subjekt. Společnost Philip Morris ČR, a. s. se rozhodla toto téma v České republice razantně otevřít, podat obětem domácího násilí pomocnou ruku a podpořit systémové řešení celospolečenského sociálně patologického problému.
Pro realizaci záměru vyhledal sociální investor odborného partnera – Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR, které mělo jako sociální inovátor značné zkušenosti z přímého kontaktu s obětmi trestné činnosti a domácího násilí.

K řízení projektu vznikl pracovní tým, jehož členy byl zástupce společnosti Philip Morris ČR, zástupce Bílého kruhu bezpečí a mediální konzultant.
Philip Morris ČR a Bílý kruh bezpečí vytyčily cíle dlouhodobého projektu:

 • zmapovat výchozí situaci v ČR
 • nabídnout obětem dosažitelnou a odbornou pomoc
 • měnit postoje široké a odborné veřejnosti
 • navrhnout a ověřit funkční systém nové (adekvátní) reakce na domácí násilí včetně nové legislativy

Strom projektu „Domácí násilí“:Aktivity projektu v jednotlivých letech:

2001

 • Realizace prvního reprezentativního výzkumu o domácím násilí v ČR.
 • Vznik telefonní linky nepřetržité pomoci DONA v září 2001 s cílem nabídnout rychlou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a zkrátit dobu jejich utrpení.
 • Rozsáhlá reklamní kampaň provázející spuštění provozu DONA linky (celkem 700 billboardů, tisková kampaň a reklamní spoty na plátnech kin a v TV Prima).
 • Ve druhé polovině roku 2001 zahájil tým projektu regionální tiskové konference, které pokračují dodnes.

2002

 • Pokračuje komunikace s širokou veřejností formou PR (zmíněné tiskové konference v regionech) a publikováním příběhů podle námětů z volání na DONA linku, které byly komentovány konzultantem DONA linky.
 • Začátek komunikace s odbornou veřejností. Na všechny policejní služebny v ČR (nákladem 1 milionu vizitek) a do gynekologických ordinací byly distribuovány materiály s informacemi o domácím násilí.
 • Distribuce vizitek s kontaktem na DONA linku a stručnými pokyny pro oběť, co v případě ohrožení dělat.
 • Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vznikla Aliance proti domácímu násilí. Od tohoto okamžiku začíná komunikace projektu probíhat pod hlavičkou Aliance proti domácímu násilí (dále APDN), která zastřešuje veškeré jeho aktivity.
 • Proběhl první z řady odborných seminářů pro členy Poslanecké sněmovny a Senátu.
 • Společnost Philip Morris ČR převzala v rezidenci velvyslance USA v ČR za projekt „Domácí násilí“ hlavní cenu Via Bona.

2003

 • V Praze a Ostravě se uskutečnila výstava americké fotografky Donny Ferrato, která vytvořila unikátní kolekci snímků na téma domácí násilí.
 • Uskutečnil se další seminář v PSP ČR.
 • Byl zahájen pilotní projekt interdisciplinární spolupráce a otevřeno ostravské DONA Centrum s cílem během dvou let ověřit novou praxi v rámci stávající právní úpravy.
 • Pokračovalo předávání informací odborníkům, pro které byla připravena a distribuována řada dalších materiálů (např. informační karty pro sestry a lékaře, informační karty pro policisty, ale také pro členy přestupkových komisí).

2004

 • V únoru byla založena Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí.
 • V říjnu se konal Národní kongres APDN. Zúčastnilo se ho 160 hostů, kterým přednášeli čeští i zahraniční experti. Po zveřejnění podoby návrhu legislativní úpravy na ochranu před domácím násilím v ČR (návrh zákona na ochranu před domácím násilím) se v médiích rozvinula debata zejména o institutu vykázání, která stále trvá.
 • Informační kampaň byla rozšířena o tzv. kontejnerový program, který započal už v předcházejícím roce. Na dámských toaletách cinema multiplexů a toaletách a veřejně přístupných místech některých krajských úřadů byly umístěny schránky s letáky, které obsahují základní informace o domácím násilí, rady pro oběti a kontakty na pomáhající organizace.
 • Po celý rok 2004 probíhala regionální setkání se zástupci odborné veřejnosti.

2005

2006

 • V Praze proběhlo 6 setkání odborníků k přípravě účinných reakcí na domácí násilí v České republice.
 • Čtyřtýdenní spotová kampaň v multiplexech Palace Cinemas v Praze a Brně proběhla v měsících září a říjnu.
 • 31.3. podepsal prezident republiky Václav Klaus zákon na ochranu před domácím násilím vypracovaný expertní skupinou Aliance proti domácímu násilí, který 14.3. schválil Parlament ČR. Zákon nabývá účinnosti 1.1.2007.
 • V září se uskutečnil opakovaný sociologický reprezentativní průzkum nabízející srovnání postojů, povědomí a zkušeností s domácím násilím v ČR se situací v roce 2001.