Zavřít stránku

Tým konzultantů

Ve čtyřleté nepřetržité službě a po dvou doplňovacích výcvicích se stabilizoval tým 31 konzultantů (7 mužů a 24 žen). Pracují v něm právníci, psychiatři, psychologové, sociální pracovnice a studenti posledních ročníků vysokých škol. Všichni absolvovali rozsáhlý výcvik připravený tak, aby dokázali detekovat domácí násilí, měli porozumění pro dlouhodobě týranou a ohrožovanou osobu, uměli diagnostikovat reálné riziko ohrožení, měli detailní přehled o možnostech řešení domácího násilí v jeho jednotlivých stádiích, orientovali se v sociálně-právních a psychologických aspektech tohoto násilí, stejně tak jako v oblasti trestního práva.

Znalosti a dovednosti si konzultanti rozšiřují při provozních poradách, supervizích a specializačních výcvicích Bílého kruhu bezpečí (dále BKB), na kterých jsou situace z volání klientů analyzovány za přítomnosti externích a interních supervizorů. Běžná je rovněž intervize v rámci týmu.

Konzultanti jsou připraveni podpořit volající klienty a poskytnout jim informace o navazujících službách ve všech regionech ČR. K tomu slouží permanentně aktualizovaná databáze kontaktů. Každý konzultant respektuje standardy kvality poskytované služby.

Konzultanti jsou zaměstnanci BKB a za svou práci jsou odměňováni.
 

Podmínky přijetí do týmu konzultantů DONA linky:

  • věk min. 21 let,
  • akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci,
  • specializovaný výcvik BKB zaměřený na řešení problematiky domácího násilí.

Supervizoři pracoviště DONA linky:

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., MUDr. Jana Drtilová, PhDr. Luboš Kobrle, JUDr. Eva Koubová
 

Supervizorka týmu DONA linky:

PhDr. Yvonna Lucká