Zavřít stránku

Základní informace

DONA linka

 • specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím
 • pracuje v nepřetržitém provozu od 11. září 2001
 • pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí
 • pomáhá profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního či opakovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím
 • respektuje anonymitu klientů
 • respektuje požadavek diskrétnosti
 • garantuje vysoký standard služeb

Osobám ohroženým domácím násilím, jejich příbuzným a známým:

 • nabízí porozumění a důvěru
 • poskytuje okamžitou odbornou psychologickou, právní, organizační a morální podporu
 • pomůže orientovat se v aktuální situaci
 • pomáhá sestavit individuální bezpečnostní plán
 • poskytne praktické rady a pomůže nalézt další vhodný postup
 • předá informace o možných sociálně-právních a trestněprávních opatřeních, zejména rady směřující k bezpečnému zastavení domácího násilí, například využitím institutu vykázání (zák. 135/2006 Sb.)
 • pomůže orientovat se v systému služeb sociální záchranné sítě pro oběti domácího násilí a trestných činů, zejména prostřednictvím sítě intervenčních center v krajích 
 • pomůže vyhledat bezpečné ubytování
 • přivolá v případech vážného ohrožení zdraví a života urgentní pomoc

Zřizovatel linky:

Bílý kruh bezpečí, o.s.
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5 - Smíchov
E-mail: dona.linka@bkb.cz

Registrace sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění změn a doplňků: Sociální prevence – Telefonická krizová pomoc
Registrace: 24. 10. 2007, č.j.: 254271/07, číslo registrace - identifikátor: 6964207
Registrační místo: Magistrát hlavního města Prahy, odbor zdravotnictví a sociálních věcí, Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1

Veřejně dostupné informace: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV (http://iregistr.mpsv.cz/socreg)

Další informace: Veřejný závazek, viz webové stránky provozovatele - www.bkb.cz

 • Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů
 • Kontaktní adresa pro korespondenci:

Provoz podporují: