Zavřít stránku

Základní informace

INTERVENČNÍ CENTRA

Od 1. ledna 2007 působí v České republice nová pracoviště poskytující krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím - Intervenční centra.

Tato centra poskytují individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech a zároveň koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje. V případech vykázání spolupracují s Policií České republiky.

Personálně je jejich činnost zajištěna proškolenými pracovníky, kteří mají pro tuto službu osvědčení signované náměstkem ministra práce a sociálních věcí. Komu je Intervenční centrum určeno?

  • Osobám, které jsou ohroženy domácím násilím a jsou v ochranném režimu „vykázání“, tzn. že násilná osoba byla ze společného bydliště vykázána nebo jí byl zakázán vstup.
  • Osobám ohroženým domácím násilím, které svou situaci chtějí řešit a hledají pomoc, radu a informace.

 

Co je domácí násilí? 

  • Domácí násilí je opakující se násilí mezi blízkými osobami (vztahové násilí), které je zpravidla kombinací fyzického a psychického násilí, jehož četnost a intenzita se stupňují, mezi násilnou a ohroženou osobou jsou jasné a neměnné role, dochází k němu převážně v soukromí, tj. stranou společenské kontroly.

 

Jak lze požádat Intervenční centrum o pomoc? 

  • V případě policejního vykázání či zákazu vstupu do společného obydlí předá Policie ČR rozhodnutí o vykázání do 48 hodin Intervenčnímu centru. Pracovníci Intervenčního centra na základě tohoto rozhodnutí nejpozději do 48 hodin kontaktují ohroženou osobu a nabídnou jí své služby. 
  • V případě, že ohrožená osoba chce řešit svůj problém v raném stádiu, může se obrátit na Intervenční centrum ve svém kraji (viz adresář IC).

 

S kým můžete svou situaci v Intervenčním centru konzultovat? 

  • S koordinátorem pro domácí násilí, psychology, právníky a sociálními pracovníky. Ohrožená osoba nepotřebuje v těchto případech žádné doporučení

Služby Intervenčních center jsou poskytovány bezplatně.

Další informace naleznete na stránkách APIC - Asociace pracovníků Intervenčních center.

Informace ze dne 9.1.2007
Zpracovali: Bílý kruh bezpečí o.s. a IC Rakovník pro SČK