Zavřít stránku

Zákon na ochranu před domácím násilím

Zákon vychází z pravidel, jaká existují v zemích, které jsou nám blízké z hlediska právní kultury a i jiných společenských charakteristik. Inspirací byl pro experty zejména rakouský model.

Zákon je neutrální, bez ohledu na to, kdo je původcem násilí a kdo jeho obětí. Vychází přitom z obecných znaků domácího násilí – opakování a stupňování závažnosti násilného jednání, které směřuje proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti ve společném obydlí násilné a ohrožené osoby.

Ohrožený člověk zpravidla potřebuje okamžitou reakci a účinný zásah včetně zamezení násilí do budoucna. Proto jsou v návrhu kombinována opatření sociální i právní. Předpokládá se využití správních orgánů (policie), justice a sociálních služeb.

Výrazným rysem zákona je důraz na preventivní řešení domácího násilí. Dosud je v případě domácího násilí možné zasáhnout až v momentě, kdy dojde k závažnému útoku a dokonce zranění – podstatou tedy je opatření represivní.

Východiskem návrhu zákona je umožnit zásah do partnerského vztahu, v němž dochází k týrání, tak, že se násilník vykáže na přiměřenou dobu z bytu. Napadený získá dostatek času na to, aby si bez psychického či jiného nátlaku ujasnil situaci, v níž se nachází, a uspořádal svoje plány.

Tři pilíře naděje:

 1. policejní zásah, který by měl především okamžitě ukončit páchané násilí a zároveň rozhodnout o dočasném vypovězení útočníka ze společného bytu (nutné dokázat předcházející útoky a předpoklad, že k útoku dojde znovu) 
  • oprávnění k rozhodnutí má konkrétní policista 
  • vykázání potrvá 10 dní
 2. podpora ze strany intervenčních center – psychologická, sociální, právní a další potřebnou pomoc
 3. občanskoprávní řešení situace –
  • předběžné opatření, spočívající rovněž ve vykázání útočníka z bytu
  • zákaz návratu do bytu
  • zákaz navazování dalších kontaktů (tento zákaz by trval 1 měsíc s možností soudního prodloužení)


Zneužití rozhodnutí o vykázání zabrání:

 • důkladné proškolení policistů a dalších osob, které podobné konflikty řeší
 • zavedení zahraničních diagnostických metod, které umožňují zjistit skutečné riziko hrozby násilím v konkrétním případu
 • databáze informací na jejichž podkladě dokáží policisté vyhodnotit, zda je namístě rozhodnout o vykázání
 • řešení před nezávislým soudem v občanskoprávním a případně i trestním řízení, které navazuje na postup policie
 • hrozba trestního postihu policistů i ohrožených osob, pokud by nepravdivými informacemi donutily vykázat partnera/partnerku z bytu

Zdroj: Petra Vitoušová, František Púry

Zákon nabude účinnosti dne 1. 1. 2007.

V čísle 37/2006 týdeníku pro sociální otázky Sondy vyšel materiál, který zodpovídá základní otázky k tomuto zákonu. Článek si můžete přečíst zde.

Úplné znění zákona č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím.