Zavřít stránku

Aliance proti domácímu násilí

Bílý kruh bezpečí založil tuto Alianci v říjnu 2002 se záměrem změnit praxi a legislativu v oblasti domácího násilí v České republice. Předseda vlády České republiky a dva místopředsedové Parlamentu ČR jsou členy Aliance společně se čtyřmi experty BKB.


Aliance proti domácímu násilí
BKB realizoval pilotní projekt interdisciplinární spolupráce pomáhajících profesionálů, který je nyní rozšiřován do celé republiky.

Aliance proti domácímu násilí
vypracovala kompletní novelu zákonů, které s domácím násilím souvisí. V současné době je projednáván v Parlamentu ČR.

Aliance proti domácímu násilí
zorganizovala mnoho informativních a vzdělávacích kampaní pro širokou veřejnost a odborníky.

Aliance proti domácímu násilí
je připravená podělit se o své know-how s dalšími evropskými zeměmi.


Projekty DONA linka a Aliance proti domácímu násilí jsou realizovány s finanční podporou společnosti Philip Morris ČR.