Zavřít stránku

Interdisciplinární spolupráce

Projekt interdisciplinární spolupráce při řešení případů domácího násilí je zaměřen na zkvalitnění prvního kontaktu odborníků s osobou ohroženou domácím násilím. K úspěšné realizaci záměru byli proškoleni odborníci z řad pomáhajících profesí, zdravotníci, policisté. Model je přenositelný do jiných měst a regionů.

Projekt realizovala regionální pobočka Bílého kruhu bezpečí v Ostravě v průběhu let 2003–2005. Koordinátorem projektu a informačním centrem interdisciplinárního týmu (IDT) i dalších subjektů bylo DONA centrum, poradna pro osoby ohrožené domácím násilím. Tato poradna byla otevřena v září 2003 a v roce 2007 se tranformovala do nové sociální služby - Intervenční centrum.

Výsledky projektu:

  • vytvoření nové praxe při řešení případů domácího násilí na komunitní úrovni
  • úspěšná aplikace a ověření nové praxe
  • manuály pro odborníky, usnadňujících včasnou detekci domácího násilí a komunikaci s jeho oběťmi
  • informační letáky pro veřejnost
  • přenos do Ústí nad Labem a do Brna 

Realizátor projektu:

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – regionální pobočka v Ostravě
Ul. 28. října 124
702 00 Ostrava
tel./fax: 597 489 204
e-mail: bkbostrava@quick.cz