Zavřít stránku

Národní kongres APDN

Dne 4. října 2004 se v pražském Andel´s Hotelu uskutečnil Národní kongres Aliance proti domácímu násilí pod názvem „NOVÁ PRAXE A NOVÁ LEGISLATIVA“. Kongresu se zúčastnilo 160 odborníků z celé republiky.

Program kongresu byl rozdělen do čtyř jednacích bloků:

  • dvouletá činnost Aliance proti domácímu násilí
  • návrh nové komplexní legislativní úpravy řešení případů domácího násilí v ČR, návrh zákona na ochranu před domácím násilím, zahraniční zkušenosti s obdobnou legislativou v Evropě
  • nová praxe
    • výstupy z tříletého provozu DONA linky
  • výcvik policistů (nový multimediální program) a nová metodika PČR

Součástí kongresu byla prezentační výstava tuzemských odborných publikací, osvětových a informačních materiálů k problematice domácího násilí, tisková konference a oslava třetího výročí DONA linky.

Hosté kongresu:

Dr. Albin Daering – expert EU a Rakouska
JUDr. Ľudmila Babjaková – soudkyně, SVK
JUDr. Jaroslav Bureš – ministr a předseda legislativní rady vlády

Za Alianci proti domácímu násilí se kongresu zúčastnili:

Mgr. Petra Vitoušová – prezidentka Bílého kruhu bezpečí
Ing. Jan Kasal – místopředseda PSP ČR
PhDr. Danica Siváková – ředitelka oddělení vnějších vztahů Philip Morris ČR, a.s.