Zavřít stránku

Odkazy

KDE HLEDAT POMOC:

INTERVENČNÍ CENTRA - budete přesměrováni na stránky Asociace pracovníků Intervenčních center (APIC), kde naleznete aktuální kontakty

 

www.azylovedomy.cz/adresar.php - adresář azylových domů v ČR
www.capld.cz - linky důvěry
www.obcanskeporadny.cz - informace a seznam občanských poraden
www.epusa.cz - úřady státní správy a samosprávy ČR
www.amrp.cz/poradny.html - adresář rodinných poraden

 

ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM V ČR:

www.acorus.cz

- krizová telefonní linka, psychosociální pomoc obětem domácího násilí, lůžka pro krizový pobyt

www.bkb.cz

- Bílý kruh bezpečí, o.s. - základní informace o domácím násilí, praktické rady a kontakty na bezplatné poradny pro oběti kriminality v ČR

www.centrumelektra.cz

- centrum pomoci ženám, obětem sexuálního násilí v dětství a ženám znásilněným.

www.domacinasili.cz

- stránky Bílého kruhu bezpečí o domácím násilí, zde naleznete aktuální informace a kontakty např. na Intervenční centra v ČR

www.koordona.cz

- koalice organizací proti domácímu násilí na ženách

www.llp.cz

- komplexní přímá pomoc obětem domácího násilí

www.profem.cz

- poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektům a organizacím
- právní pomoc pro ženy – oběti násilí

www.rosa-os.cz

- bezplatná, komplexní pomoc ženám-obětem domácího násilí

www.strada.cz/cz/pomoc/

- pomoc osobám, které se dostaly díky praktikám užívaným obchodníky s lidmi do obtížné životní situace

www.spondea.cz

- okamžitá pomoc a poradenství, azylové ubytování pro matku a dítě

 

STÁTNÍ INSTITUCE:

 www.mvcr.cz  Ministerstvo vnitra ČR
 www.mvcr.policie.cz  Policie ČR, Policejní prezidium
 www.mpsv.cz  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

ZÁKONY A VZORY PODÁNÍ:

www.gov.cz
http://www.iustin.cz/art.asp?art=231

 

ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM V ZAHRANIČÍ:

www.apav.pt - Portugalsko
www.inavem.org - Francie
www.ohvriabi.ee - Estonsko
www.pomocobetiam.sk - Slovensko
http://www.rikosuhripaivystys.fi - Finsko
www.slachtofferhulp.nl - Nizozemí
www.vds.org.yu - Srbsko a Černá hora
www.victimsupport.org - Velká Británie
www.weisser-ring.at - Rakousko
www.weisser-ring.de - Německo
www.weisser-ring.ch - Švýcarsko
www.womensaid.org.uk - Velká Británie