Zavřít stránku

Pomáhajícím odborníkům

Jak odlišit domácí násilí (dále jen DN) od jiných typů rodinných problémů a krizí:

1. Přímým dotazováním – klíčové jsou dotazy na fyzické, psychické, sexuální a také ekonomické násilí.
(klíčové otázky: co se děje, první DN, poslední DN, nejhorší DN, jak se projevuje agrese partnera/ky, jak jste se choval/a při prvním DN, posledním DN, co bezprostředně předchází útoku, jaké máte těsně po útoku potíže, bolesti, problémy, zranění, vyhledal/a jste ošetření, pomoc – kam jste se obrátil/a…)

2. Pomocí tří kritérií, podle kterých lze odlišit DN od jiných problémů mezi partnery:

 1. startér násilí – DN není vyprovokované chováním ohrožené osoby!
  (klíčové otázky: co předcházelo incidentu)
   
 2. opakování – DN není jednorázový akt!
  • DN je proces, má svůj start, vývoj a spěje k nějakým koncům
  • zásadně mění povahu vztahu
  (klíčové otázky: kdy to začalo, jak dlouho to trvá, co se děje nyní)
   
 3. pocit oběti – osoba ohrožená DN má typické pocity: strach z opakování násilí
  (klíčové otázky: jak reagujete, co vám běží v mysli)

3. Pomocí „psychologických“ signálů domácího násilí:

 • manipulace s realitou (laxnost, odmítání pomoci)
 • neschopnost ventilovat vztek
 • disociace
 • minimalizace násilí
 • naučená bezmoc, sebedestruktivní a sebeobviňující reakce

Komplikace rozpoznání domácího násilí:

 • ohrožené osoby často trpí studem
 • ohrožené osoby mohou uvádět jiné důvody pro příznaky svých posttraumatických projevů a reakcí
 • ohrožené osoby mají tendenci minimalizovat
 • skutečnost je zpravidla horší, než ohrožené osoby uvádějí

Co udělat, pokud se jedná o osobu ohroženou domácím násilím:

 • pořídit kompletní a detailní dokumentaci (plní úlohu důkazu v trestním řízení)
 • předat kontakt na místa pomoci (např. číslo linky důvěry, DONA linky, azylový dům aj.)
 • hrozí-li bezprostřední nebezpečí, ptát se, zda ohrožená osoba může přespat u známých, rodiny, předat kontakt na azylový dům, případně se pokusit zprostředkovat ubytování
 • podpořit v dalších krocích
 • do ničeho nenutit, všechna rozhodnutí musí udělat sama ohrožená osoba